Strateginen viestintä ja markkinointi

Viestinnällä on tavoite ja kohdeyleisö, jos se tehdään oikein.

Ota yhteyttä

Strateginen viestintä ja markkinointi

Brändien on pystyttävä kertomaan strategisista ja vastuullisista valinnoistaan rohkeasti ja tunteita herättäen sekä onnistumistaan mitaten. Tämä ei aina tarkoita jättimäisiä avauksia vaan osuvaa viestiä juuri oikealle henkilölle.


Kukaan ei halua, että hänelle myydään jotain, mutta kaikki me kiinnostumme itsellemme merkityksellisistä asioista – ja olemme valmiita maksamaan niitä saadaksemme tai niihin mukaan päästäksemme. Huutaminen kovaan ääneen hukkuu vain tuhansien muiden markkinoijien kuoroon. On pystyttävä puhuttelemaan henkilökohtaisella tasolla ja uskallettava herättää tunteita. Vaikka joku suuttuukin.

Kaikkia ei pidä miellyttää.

Ihmisiä kiinnostaa paljon enemmän mihin organisaatio uskoo, pyrkii tai toimissaan nojaa kuin mitä se tekee tai miten. Vastuullisuuden merkityksen nousun myötä yhä enemmän myös se, mitä toimija antaa ympäröivälle yhteiskunnalle. Yhteinen suunta antaa syyn olla mukana. Puhutaanpa sitten henkilöstöstä, yhteistyökumppaneista, rahoittajista tai asiakkaista. Silti sama viesti ei toimi kaikille sidosryhmille ja jokaiselle eri asiakaspersoonalle. Itsensä lisäksi on siis olennaista ymmärtää myös viestin vastaanottajaa.

Ettei tekeminen jää ajatuksen tasolle, tarvitaan selkeitä suunnitelmia: markkinointisuunnitelma, viestintäsuunnitelma, sosiaalisen median strategia, markkinoinnin vuosikello – sopiva setti oman maun ja tarpeen mukaan. Pääasia, että käytössä on toimivat työkalut tavoitteiden viemiseksi käytäntöön sekä mittarit onnistumisen määrittelemiseksi.

Konseptityö keskittyy olennaiseen.

Toimintamallimme strategisen viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa on konseptit. Konsepti rakentuu asiakkaan kanssa yhdessä määritellyistä tavoitteista ja jalkautussuunnitelmasta. Kaikessa viestinnässä otetaan huomioon yrityksen brändi, jotta viestintä ja markkinointi on linjassa liiketoiminnan ja yrityksen perimmäisen tarkoituksen kanssa myös pitkällä tähtäimellä. Kampanjoilla voi olla jokin lyhyen aikavälin tavoite, joka vastaa hetkelliseen tilanteeseen, mutta kaikki lopulta yhdistyy yrityksen lopputavoitteeseen ja olemassaolon merkitykseen.

 

Tutustu töihimme

Ota yhteyttä