Digitaalinen markkinointi

Tehokasta, tuloksellista ja helposti mitattavaa taktista markkinointia.

Ota yhteyttä

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi on yrityksen markkinoinnin osa-alue, johon sisältyvät kaikki digitaalinen materiaali ja viestintä. Hyvä digitaalinen markkinointi perustuu yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja sen viesti on räätälöity kohderyhmille.


Tuntuuko joskus siltä, että markkinointi-investoinnit, kuten lehtimainokset tai nopeasti ostetut mainosbannerimainokset ovat kuluerä, eikä niitä mainoksia tule oikein missään vastaan edes etsimällä? Onko 10 000 kertaa nähdyllä mainoksella mitään väliä, jos ne eivät tuo asiakkaita luoksesi? Eipä oikeastaan.

Tyypillisesti digitaaliseen markkinointiin kuuluvat muun muassa verkkosivusto, hakusanamainonta (mm. Google AdWords, Display-mainonta, sähköpostimarkkinointi, mobiilimarkkinointi ja hakukoneoptimointi). Digitaalista markkinointia on myös monikanavainen some-mainonta: juuri oikeiden kanavien valinta on äärimmäisen tärkeää digitaalisessa markkinoinnissa.

Digitaalinen markkinointi on nimestä lähtien sidottu vahvasti digimaailmaan, mutta myös ihmistuntemus, stereotypioiden hahmottaminen ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen on erityisen tärkeää. Markkinoitavan tuotteen tai palvelun kohderyhmän selvittäminen on todella olennaista – sen avulla on helpompi päätellä, missä päin verkkoa ja sosiaalista mediaa kohderyhmä viettää aikaansa ja kuinka he suorittavat hakukonehakuja.

Digimarkkinoilla on suuri potentiaali massojen saavuttamiseen – sillä voidaan tavoittaa lähes kaikki suomalaiset. Tästä huolimatta ilman tarkkaa kohdennusta suurella budjetilla pelaaminen olisi hakuammuntaa, eikä markkinointi-investointi olisi niin kannattava.

Digitaalisen markkinoinnin avulla voit mahdollistaa mainosmateriaalien tarkan kohdennuksen. Oikein kohdentamalla mediarahaa tarvitaan huomattavasti vähemmän ja pienemmällä budjetilla saavutetaan se oikea, ostava kohderyhmä ja markkinointi-investointi on huomattavasti kannattavampi.

Digimarkkinointiin investoidun rahan tuotto on helppo mitata.

Digitaalisessa markkinoinnissa mainonta on interaktiivisempaa verrattuna esimerkiksi perinteiseen televisiomainontaan ja printtimainontaan. Digitaalisessa markkinoinnissa palaute saadaan suoraan oikein asetetun analytiikan ja huolella tehdyn dashboardin kautta. Seuranta on helpompaa, ja reagointi sekä optimointi nopeampaa. Digitaalisen markkinoinnin tulokset ovat tarkemmin mitattavissa ja investoinnin kannattavuus, eli saadut eurot per sijoitettu euro markkinointiin (ROMI) on helpommin laskettavissa.

Sen lisäksi, että digitaalisen markkinoinnin pohjatyönä kannattaa selvittää kohderyhmä sekä kevyesti kohderyhmän kulutustottumukset ja käyttäytymismallit, tukee se jatkon kannalta kohderyhmän tunnistamista kerätyn datan kautta. Digitaalinen markkinointi mahdollistaa koko ostopolun vaiheiden seuraamisen ja määrittelyn sen pohjalta, missä kuluttaja on nähnyt mainoksen, minne mainos on kuluttajan ohjannut ja missä kuluttaja on lopulta tehnyt ostoksen tai ottanut yhteyttä tuotteen tai palvelun tarjoajaan. Näitä ostopolkuja selvittämällä ja reitittämällä opitaan tunnistamaan päätöksenteon vaiheet ja mahdolliset kohdat, joissa kuluttaja ei löydä etsimäänsä ja poistuu polulta. Sitä optimoimalla vähennetään poistuvien määrä ja lisätään ostopäätökseen päätyviä polkuja. Kun ostopolut päättyvät ostotapahtumaan, on taktiseen markkinointiin investointi kannattavaa.

Ota yhteyttä