Brändityö ja visuaalinen identiteetti

Brändi on yrityksesi tarina.

Ota yhteyttä

Brändityö ja visuaalinen identiteetti

Autamme kiteyttämään yrityksen kilpailuetua tuovan merkityksellisyyden sekä luomme siitä kertovan visuaalisen identiteetin, joka erottuu muista.


Vaikka olemassaolon tarkoitus on mietityttänyt ihmiskuntaa aikojen alusta saakka, yrityksissä perimmäisen miksi-kysymyksen äärelle on pysähdytty yllättävän harvoin. Näin, vaikka omaan erinomaisuuteen pitäisi saada uskomaan muutkin. Jopa maksamaan siitä.

Elämme ajassa, jossa kaikkea ja sen kopioita on saatavilla kellon ympäri, ja joku tarjoaa aina samaa tai parempaa vielä vähän halvemmalla. Hinta vetoaa järkeen ja siihen sitoudutaan hetkeksi. Omaan ajatusmaailmaan osuvat periaatteet sekä pyrkimykset sen sijaan menevät tunteisiin ja pääsevät pysyvämmin ihon alle. Jos tahtoo kestäviä asiakassuhteita, ihmisille on tarjottava jotain aitoa ja merkityksellistä. Jotain, josta tykätä, jota suositella, jonka puolella ylpeänä kertoa seisovansa. Brändi mahdollistaa tämän.

Brändi rakentuu yrityksen sisältä.

Meillä brändityö tarkoittaa intensiivisiä työpajoja, joissa poraudutaan porukalla organisaation toimintakulttuurin alkulähteille ja liiketoiminnan kovimpaan ytimeen. Tiiviin itsetutkiskelun lisäksi kokoamme selkeän kuvan vaikutuksistamme sekä merkityksestämme muulle maailmalle. Keskustelun, konfliktoinnin ja urautuneiden ajatusmallien systemaattisen ravistelun jälkeen jokaisella osallistujalla on kirkas ymmärrys siitä, mitä kohti yhdessä kuljetaan ja mihin vahvuuksiin sinne pääsemiseksi nojataan.

Visuaalinen ilme on suora jatkumo brändi-identiteetistä. Se tekee valituista arvoista, periaatteista ja persoonallisuuden piirteistä näkyviä. Ilme suunnitellaan aina tapauskohtaisesti – joko täysin uutena tai olemassa olevaan visuaalisuuteen perustuen.

Brändimarkkinoinnin tulee olla yhtenäistä.

Yleensä brändin kokonaisuus koostuu seuraavista peruselementeistä: logosta, värimaailmasta, typografiasta, graafisista elementeistä, kuvalinjauksesta ja näiden käytön ohjeistuksesta. Valmiiden tiedostojen ja brändikirjaan koottujen ohjeiden avulla uutta visuaalista ilmettä on helppo soveltaa linjakkaasti eri käyttötarkoituksiin mediasta ja teknisistä ratkaisuista riippumatta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka tunnistettavan, kilpailijoista erottavan brändin ilmeen johdonmukainen käyttö onkin tärkeä osa halutun mielikuvan rakentamista, se on vain osa totuutta. Brändi syntyy kokemuksista, elää ihmisten mielessä ja määritellään selän takana tapahtuvissa puheissa. Vahvimmin brändiä rakentaa yrityksen kulttuuri.

 

Tutustu töihimme

Ota yhteyttä