Sillä on väliä mitä sanot ja erityisesti miten sen sanot.


Tähän on tultu. Kaikki tieto on ihmisten saatavilla ja koko maailma kisaa samoilla markkinoilla. Avainsanoja ovat asiakasymmärrys, kiinnostava sisältö, osallistaminen. On oltava aina helposti löydettävissä ja toisaalta osattava lähestyä ihmistä oikealla hetkellä, oikeassa paikassa. Ja vieläpä juuri oikealla viestillä.

 


markkinointi-kuva


Digitaalinen markkinointi / Graafinen suunnittelu / Monimediakampanja / Myynnin työkalut / Taktinen mainonta / Tapahtumamarkkinointi / Viestintä